แนะนำโรงเรียน ELI ซานฟรานซิสโก


ELI SanfransiscoELI (English Language Institute) เปิดสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่างชาติในซานฟรานซิสโกมายาวนาน เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1995  โดยผู้ก่อตั้งสถาบัน ELI มีนโยบายให้สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มากด้วยคุณภาพในราคาที่ประหยัดเพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้มีโอกาสฝึกและเรียนรู้ภาษาอังกฤษในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป อีกทั้งยังมีแนวคิดที่ให้สถาบันการเรียนแห่งนี้มีบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลาย โดยครูผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์การสอนมายาวนาน มีความพร้อมที่จะสอนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนที่สนุกสนาน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันทุกคนจะมีความเป็นกันเองและมีความยินดีให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติเสมือนครอบครัวเดียวกัน  เป้าหมายของเราคือการช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จทางวิชาการ และ ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล  สถาบัน ELI ตั้งอยู่ใจกลางเมือง San Francisco สะดวกสบายต่อการเดินทาง โดยบริเวณใกล้ๆกับสถาบันฯ ล้วนแล้วแต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ศูนย์การค้า และร้านอาหารนานาชาติที่หลากหลาย และที่สำคัญใกล้กับย่าน Union Square ซึ่งเปรียบเสมือนสยามสแควร์ของไทยเพียงไม่กี่นาทีวิทยาเขตหลักของเราตั้งอยู่ใจกลางเมืองซานฟรานซิสโก  

WHY STUDY AT ELI?
- ครูผู้สอนมากด้วยประสบการณ์การสอนและทรงคุณวุฒิ
- เรียนฟรีหลังเลิกเรียนในวิชาเลือก (วิทยาเขตยูเนียนสแควร์)
- ตำราเรียนฟรี
- มีตารางเรียนทั้งภาคเช้า และ ภาคค่ำ ให้เลือกเรียนตามความเหมาะสม
- มีบริการอาหารว่างฟรีที่โรงเรียน (Polk Street campus)
- มีอัตราค่าเล่าเรียนที่ไม่แพง 

ELI ในซานฟรานซิสโก: 210 Post Street, Suite 518 (near Grant Avenue) San Francisco, CA 94108

ELI ในซานดิเอโก: 1510 Front Street #200, San Diego, CA 92101

 

ACADEMIC WORLD บริการสมัครเรียนและยื่นวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการ ดำเนินงานโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านการเรียนต่ออเมริกาและวีซ่าอเมริกามายาวนาน เราจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าอเมริกาอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ทีมงานด้านวีซ่าของเราพร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่าในแต่ละประเภทอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ หัวใจสำคัญของการได้รับการอนุมัติวีซ่าก็คือผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐานและแสดงถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางให้สถานทูตเห็นอย่างครบถ้วนและชัดเจน

เราคือทีมงานที่มากด้วยประการณ์ทางด้านการเรียนต่ออเมริกาและวีซ่าอเมริกามายาวนาน โทร: 02 066 6299 / 061 818 2288 / 085 115 9115