เตรียมตัวก่อนไปเรียนต่างประเทศ

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนไปเรียนต่างประเทศ

 

1. หาข้อมูล และ หาคำตอบให้แก่ตัวเอง: เริ่มจากการหาข้อมูลของประเทศและเมืองที่ถูกใจก่อน เพราะในแต่ละเมืองของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศ, สภาพแวดล้อม, ความปลอดภัย และ ค่าครองชีพ องค์ประกอบเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ นักเรียนบางคนเลือกไปเรียนในเมืองที่มีญาติหรือคนรู้จักอยู่เพื่อจะได้รู้สึกอุ่นใจเมื่อไปอยู่ในต่างแดนคนเดียว  บางคนเลือกไปเมืองที่คนไทยน้อยๆ เพื่อจะได้ฝึกภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บางคนเลือกไปเมืองที่สามารถหางานพิเศษได้ง่ายๆ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น  บางคนมีงบเยอะก็จะเลือกไปเรียนกับสถาบันที่ดีมีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูง     

2. ติดต่อสมัครเรียน: เมื่อได้โรงเรียนที่โดนใจแล้ว ก็เตรียมส่งเอกสารสมัครเรียนกันแต่เนิ่นๆได้เลย ส่วนมากแล้วเอกสารประกอบการสมัครเรียนก็จะมี สำเนาพาสปอร์ต, ใบสมัครของโรงเรียน, ผลการเรียน, ผลสอบภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงเรียนนั้นๆและหลักสูตรที่จะไปเรียน

3. จัดเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่า: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยทีเดียว เพราะปัจจุบันสถานทูตต่างๆล้วนแล้วแต่มีเกณฑ์ในการอนุมัติวีซ่าที่เคร่งครัด บางกรณีโชว์เงินเยอะ โปรไฟล์ดีแต่เตรียมเอกสารไม่ครบก็ไม่ผ่าน  บางกรณีเอกสารครบแต่คุณสมบัติไม่ผ่านก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะเหตุนี้ นักเรียนจึงควรหาข้อมูลให้แน่นๆ เตรียมเอกสารให้ครบ(เหลือดีกว่าขาด) เพื่อจะได้ไม่เสียประวัติกับทางสถานทูตเพียงแค่เหตุเพราะขาดเอกสารบางอย่างเท่านั้นเอง

4. ทำความเข้าใจในเงื่อนไขของวีซ่า: วีซ่านักเรียนของแต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน นักเรียนควรทราบถึงกฏระเบียบของวีซ่านั้นๆและปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด เพราะหากนักเรียนกระทำการใดที่ผิดต่อเงื่อนไขวีซ่า อาทิ ทำงานเกินชั่วโมงที่สถานทูตกำหนด หรือ ขาดเรียนเยอะมากเกินไป ก็อาจมีผลทำให้วีซ่าที่ได้รับถูกยกเลิกก็เป็นได้

5. สิ่งของที่ต้องเตรียม: ก่อนที่จะเดินทางควรเช็คสภาพอากาศของเมืองนั้นๆ เพื่อจะได้เตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศได้อย่างเหมาะสม เมืองที่มีสภาพอากาศหนาวควรเตรียมเสื้อแขนยาว(สำหรับใส่ข้างใน), เสื้อแจ๊กเก็ต, กางเกงลองจอน, ถุงเท้า, ถุงมือ, หมวก อย่างไรก็ตามเสื้อผ้ากันหนาวที่มีขายในประเทศไทยอาจไม่เพียงพอต่อสภาพอากาศที่ต่างประเทศได้ นักเรียนควรขนไปเท่าที่น้ำหนักกระเป๋าจะได้แล้วที่เหลือค่อยไปหาซื้อเอาที่ปลายทางจะดีกว่า เพราะนอกจากเสื้อผ้าแล้วเรายังต้องเตรียมของอย่างอื่นไปด้วยอาทิ เงินสกุลของประเทศนั้นๆ, เอกสารสำคัญต่างๆ, รองเท้า, กระเป๋า, ชุดชั้นใน, หัวปลั๊กไฟ (บางประเทศอาจใช้กระแสไฟไม่เหมือนกับประเทศไทย ซึ่งควรซื้อหัวปลั๊ก (Adapter) เตรียมไปด้วย), โทรศัพท์มือถือ, ปากกา, สมุด, เครื่องเขียน และ Dictionary และที่สำคัญคือยาสามัญที่ใช้จำเป็น อาทิ ยาแก้ปวด ลดไข้ แก้แพ้ แก้ไอ ที่มีฉลากยากำกับเป็นภาษาอังกฤษชัดเจน หากมียาประจำตัวอื่นๆ ควรจะให้หมอออกใบรับรองแพทย์และใบกำกับยาให้ชัดเจนว่าเป็นยาประเภทไหนและเพื่อรักษาโรคอะไร

6. เตรียมเหินฟ้า โกอินเตอร์:  ก่อนไปที่สนามบิน อย่าลืมตรวจสอบเอกสารสำคัญต่างๆ อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, พาสปอร์ต, หน้าวีซ่า และบัตรสะสมไมล์(ถ้ามี) และควรระวังน้ำหนักกระเป๋าเกิน เพราะอาจต้องเสียเงินค่าน้ำหนักเพิ่ม(แสนแพง) หรือต้องมานั่งรื้อกระเป๋าที่สนามบินเพื่อเอาของที่ไม่จำเป็นออก นักเรียนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของสายการบินเพื่อขอเลือกที่นั่งติดทางเดินหรือนั่งติดหน้าต่าง ว่าพอจะมีที่นั่งตามที่ต้องการว่างอยู่บ้างหรือไม่

 

ติดต่อขอข้อมูลการไปเรียนต่อต่างประเทศได้ที่  02 066 6299  061 818 2288  085 115 9115

บริการสมัครเรียน จัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มวีซ่า 
ให้คำแนะนำแบบครบวงจร และตรวจเช็คเอกสารอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน