เคล็ดลับการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

เคล็ดลับการสัมภาษณ์วีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

1. ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยแบบพอดี ไม่ต้องมีเครื่องประดับเยอะมากจนเกินไป และไม่จำเป็นต้องใส่สูทผูกเน็คไท ประมาณว่าแต่งตัวให้เหมาะสมและให้เกียรติแก่สถานที่ก็เพียงพอแล้ว  

2. ควรไปถึงสถานทูตอเมริกาก่อนเวลานัดมากกว่าครึ่งชั่วโมงขึ้นไป เพราะกว่าจะได้สัมภาษณ์วีซ่าจะต้องผ่านหลายขั้นตอนมาก ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการรอรับบัตรคิว, การตรวจเอกสาร, การตรวจกระเป๋า, รับคิวสัมภาษณ์และรับเลขที่ไปรษณีย์สำหรับการรับผลวีซ่า และถึงจะได้ไปต่อคิวรอสัมภาษณ์ด้านในของสถานทูตฯ เป็นขั้นตอนสุดท้าย  

3. เตรียมเอกสารส่วนตัวและเอกสารอื่นๆที่สำคัญไปให้เยอะที่สุด (เอาไปเผื่อเหลือ ดีกว่าเอาไปขาด) เพราะในสถานการณ์ ณ. ตอนนั้นหากลืมเอาเอกสารตัวไหนมา จะไม่สามารถยื่นเอกสารวีซ่าภายในวันนั้นได้ ต้องยกเลิกคิวสัมภาษณ์ในวันนั้นไปเลย และจะต้องทำเรื่องจองคิวเข้าไปใหม่อีกครั้ง ซึ่งบ่อยครั้งที่คิวสัมภาษณ์อาจไม่ได้มีว่างในวันเวลาที่เราต้องการก็เป็นได้

4. ตอบคำถามด้วยความมั่นใจ ไม่ประหม่า เพราะหากเกิดอาการไม่มั่นใจในการตอบคำถาม อาจเป็นเหตุทำให้เจ้าหน้าที่สถานทูตฯ เข้าใจว่าผู้สมัครไม่ได้มีความตั้งใจจริง หรือ มีวัตถุประสงค์แอบแฝงที่จะทำผิดต่อเงื่อนไขของวีซ่าในการเข้าประเทศอเมริกาก็เป็นได้ 

5. หากไม่เข้าใจคำถามให้ถามเจ้าหน้าที่ อย่าตอบไปเรื่อยแบบไม่ตรงคำถาม เพราะบางทีเราอาจจะเจอกับเจ้าหน้าที่สถานทูตฯที่เป็นต่างชาติสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย (แต่อาจจะพูดไทยได้ไม่ชัดมาก) จึงควรตั้งใจฟังคำถามให้ดีๆ และตอบคำถามไปอย่างสุภาพและตั้งใจ หากไม่มั่นใจในคำถามควรบอกให้เจ้าหน้าที่ถามใหม่อีกครั้ง

ุ6. สิ่งต้องห้ามนำเข้าไปในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาคือ อุปกรณ์อิเลคโทรนิค อาทิ พาว์เวอร์แบงค์หรือแผ่นซีดี ซึ่งหากเป็นกระเป๋า, โทรศัพท์ และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ สามารถฝากไว้ตรงป้อมยามทางเข้าได้ ยกเว้นแต่พาวเวอร์แบงค์และแผ่นซีดี ที่ไม่สามารถรับฝากที่ทางเข้าของสถานทูตฯได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

เจ้าหน้าที่กงสุลของสถานทูตอเมริกาจะพิจารณาการสมัครขอวีซ่าอเมริกาเป็นกรณีไป ซึ่งจะไม่มีเอกสารใดๆสามารถรับประกันได้ว่าผู้สมัครจะได้รับการอนุมัติวีซ่า(หรือถูกปฏิเสธวีซ่า) เนื่องจากในแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน ซึ่งเอกสารที่ทำให้บุคคลหนึ่งได้รับการอนุมัติวีซ่า อาจใช้ไม่ได้กับกรณีอื่นๆ เนื่องจากกระบวนการสมัครขอวีซ่าอเมริกามิได้ใช้เอกสารเป็นหลัก หากแต่ในวันที่สัมภาษณ์วีซ่า ผู้สมัครวีซ่าจะต้องแสดงถึงความผูกพันต่อประเทศของตน และแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะไม่กระทำการใดๆที่ผิดต่อเงื่อนไขของวีซ่าแต่ละประเภท

การปฏิเสธวีซ่าส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิเสธเพราะผู้สมัครมีเอกสารไม่ครบและไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมในการเตรียมตัว จึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่กงสุลเชื่อว่าผู้สมัครไม่มีความบริสุทธ์ใจในการเดินทางเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการปฏิเสธวีซ่า ท่านสามารถสมัครวีซ่าอีกครั้งโดยแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือหรือเอกสารเพิ่มเติมที่สามารถแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ของท่านได้เปลี่ยนไป ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครจะไม่กระทำการใดที่ผิดต่อเงื่อนไขของวีซ่า และจะเดินทางกลับประเทศไทยก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ

ในการสมัครวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกระบวนการสมัครวีซ่าทั้งหมดอีกครั้ง โดยต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าอีกครั้ง อย่างไรก็ตามการสมัครวีซ่าอีกครั้งโดยที่ไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอ อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลของการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้

คำถามที่มักเจอในการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา อาทิ..

- คุณทำงานอะไร
- จะไปทำอะไรในอเมริกา
- คุณจะเดินทางไปที่เมืองไหน
- คุณจะเดินทางเมื่อไหร่
- คุณจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานานเท่าไร
- คุณจะไปพักที่ไหน กับใคร
- คุณมีคนรู้จักอาศัยอยู่ในอเมริกาหรือไม่
- ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ และทำไม
- คุณจะเดินทางกลับประเทศไทยหรือไม่

 

ACADEMIC WORLD  ดำเนินงานโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านการเรียนต่ออเมริกาและวีซ่าอเมริกามายาวนาน เราจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าอเมริกาอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ทีมงานด้านวีซ่าของเราพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่าในแต่ละประเภทอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ หัวใจสำคัญของการได้รับการอนุมัติวีซ่าก็คือผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐานและแสดงถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางให้สถานทูตเห็นอย่างครบถ้วนและชัดเจน

เราคือทีมงานที่มากด้วยประการณ์ด้านการเรียนต่ออเมริกาและวีซ่าอเมริกามายาวนาน โทร: 02 066 6299 / 061 818 2288 / 085 115 9115