ปริญญาโทปีเดียวจบ ที่ประเทศอังกฤษ

ปริญญาโทปีเดียวจบที่ประเทศอังกฤษ เรียนไม่นานแต่ได้ความรู้เยอะ ประเทศอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร (United Kingdom) มีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับท๊อปของโลกมากมาย อีกทั้งยังมีหลักสูตรปริญญาโทเฉพาะทางที่มากไปด้วยความรู้ที่เข้มข้น การไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนอกจากความรู้ที่นักเรียนจะได้รับแล้ว นักเรียนต่างชาติยังได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกับชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาจากแหล่งกำเนิดของภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงอีกด้วย     

ข้อดีของการไปเรียนปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษ

- มหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีอยู่ในอันดับต้นๆของโลกมากที่สุด

- หลักสูตรปริญญาโทระยะสั้น โดยมากจะใช้เวลาเรียนแค่ 1 ปีจบ

- มหาวิยาลัยมีชื่อเสียง หลักสูตรมีคุณภาพสูงเพราะมีหน่วยงานรัฐบาลประเมินคุณภาพทุกปี

- มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษเมื่อจบการศึกษาแล้ว จะได้รับการรับรองวุฒิจากสำนักงาน ก.พ

- ได้ความรู้เยอะจากการศึกษาที่เชื่อมโยงกับองค์กรและบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียน

- ค่าเรียนถูกกว่าประเทศอื่น เพราะเป็นหลักสูตร 1 ปี

- สามารถทำงานพิเศษนอกเหนือจากเวลาเรียนได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

 

ข้อมูลการไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ โทร 02 066 6299  061 818 2288  085 115 9115

บริการสมัครเรียน จัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มวีซ่า 
ให้คำแนะนำแบบครบวงจร และตรวจเช็คเอกสารอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน