ACADEMIC WORLD

เราคือทีมงานที่มากด้วยประการณ์ด้านการเรียนต่ออเมริกาและวีซ่าอเมริกามายาวนาน

ดำเนินงานโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านการเรียนต่ออเมริกาและวีซ่าอเมริกามายาวนาน เราจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าอเมริกาอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนทีมงานด้านวีซ่าของเราพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่าในแต่ละประเภทอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆหัวใจสำคัญของการได้รับการอนุมัติวีซ่าก็คือผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐานและแสดงถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางให้สถานทูตเห็นอย่างครบถ้วนและชัดเจน

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

📌Line ID: @academicworld
☎️ Tel: 02-066-6299
☎️  061-818-2288
☎️ 085-115-9115
☎️ 063-303-9444
🖥 www.academicworld.co.th
บริการรับยื่นวีซ่
บริการรับยื่นวีซ่